ЛИКВИДИТИ

Ваш партнер за сервис и управување со доспеаните побарувања. Зголемете ја Вашата ликвидност со тоа што ќе ни дозволите наместо Вас да се погрижиме за стабилен и навремен прилив, а вие насочете со кон тоа што најдобро знаете да го правите, водење на Вашата компанија. Нашата мисија е да создадеме ликвидна бизнис заедница која ќе продуцира дополнителен развој на нашето општество.
+389 75 295 229

Кои сме ние?

Ликвидити Дооел е овластена компанија кој Ви обезбедува финансиски услуги во делот на сервисирање и управување со доспеаните побарувања без ограничување во видот на дејноста или типот на индустријата. Тимот од врвни професионалци со стручна експертиза и над 15 годишно работно искуство во областа, обезбедува вискока ефикасност и квалитетно извршување на нашите усуги кои се прилагодени според Вашите потреби.

Ликвидити Дооел е формирана со цел да им биде доверлив и стабилен партнер на компаниите во бизнис секторот, кои ќе можат да се посветат на основната дејност која ја извршуваат, без притоа да трошат време, ресурси е средства, а воедно и да обезбедат оптимален готовински прилив и на тој начин да ја задржат својата ликвидност на посакуваното ниво. За да ја постигнеме целта ги користиме најсовремените технологии и иновативни практики за наплата на Вашите доспеани побарување, држејќи се до високи деловни и етички практики.

Зошто да се одлучите за нас?

0% Фиксни трошоци

Персонализирани решенија

Доверливост и професионалност

Над 80% успешна наплата

Услуги

Вонсудска наплата на доспеани побарувања (Soft Collection)

Ги користиме сите расположливи редовни и алтернативни канали за комуникација и преговарање со клиентите, со цел брза и едноставна наплата на побарувањата. Во процесот се вклучени и состаноци со самите должници на кои ги договараме начинот и динамиката за целосно подмирување на долговите.

Судска наплата на доспеани побарувања (Hard Collection)

Нашиот тим од адвокати е подготвен во секое време, со претходна Ваша согласност, нефункционалните побарувања да ги процесуира правно и на тој начин да се изврши наплатата која ќе биде добродојдена за Вашиот бизнис. Најголем дел од должниците ги подмируваат обврските уште пред да започне постапката.

Закажи состанок

Не можете да се справите со должниците? Ликвидити Дооел е правото место каде што треба да се обратите за да ја подобрите Вашата ликвидност. Внесете ги Вашите контакт податоци и нашиот тим од професионалци ќе Ве контактира во најкраток рок за да организираме состанок.

Кариера

Доколку сакате да градите кариера во модерна и брзорастечка компанија,
пратете ни го Вашето CV, а потоа очекувајте повик за разговор за вработување.

Работни позиции

Телефонски агент

Теренски агент

Надворешни соработници

Како да платам?

Ликвидити Дооел не е дирекно инволвирано во платежните трансакции помеѓу должниците и доверителите. Доколку сте биле контактирани од нашиот тим во врска со неподмирени обврски, се што треба да направите е да го уплатите Вашиот долг дирекно на сметката на Вашиот доверител, а копијата од извршената уплата да ни ја доставите на нашиот е-маил info@likviditi.mk или на вибер 075 295 229